logo

Adwokat Maciej Gospodarczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo (2005 r.), a także na kierunku Administracja Samorządowa (2002 r.). W roku 2009 ukończył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej w Krakowie z wynikiem dobrym. W latach 2002 – 2010 zdobywał doświadczenie pracując w renomowanych kancelariach w Krakowie o szerokim spektrum działalności.
Od 2010 r. prowadzi indywidualną kancelarię o profilu ogólnym.

W dotychczasowej praktyce brał udział w szeregu postępowań zarówno cywilnych, administracyjnych jak i karnych. Zdobyte doświadczenie pozwala mu na prowadzenie praktyki ogólnej i reprezentowanie klientów w sprawach cywilnych i karnych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej.