Adwokat Maciej Gospodarczyk w dotychczasowej praktyce brał udział w szeregu postępowań zarówno cywilnych, administracyjnych i karnych. Zdobyte doświadczenie pozwala mu na prowadzenie praktyki ogólnej i reprezentowanie klientów w sprawach cywilnych i karnych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Prowadzi stałą obsługę spółek prawa handlowego, w tym deweloperskich i budowlanych.
Prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorców zarówno w zakresie ewentualnych sporów sądowych, jak również przy rozwiązywaniu bieżących pozasądowych zagadnień wynikających z prowadzonej działalności. Zdobyte w ramach dotychczasowej praktyki doświadczenie z zakresu prawa karnego pozwala mu również na reprezentowanie z należytą starannością klientów w postępowaniu karnym. Posiada nadto bogate doświadczenie w prawie nieruchomości.
Specjalizuje się w prawie spółek i prawie nieruchomości. Pomaga w doborze formy prawnej zamierzonych inwestycji. Zajmuje się również przekształceniami przedsiębiorców i spółek prawa handlowego. W ramach prowadzonej praktyki prowadzi sprawy z zakresu ochrony praw konsumentów, w tym upadłości konsumenckiej, sprzedaży konsumenckiej zarówno dla konsumentów jak i dla sprzedawców.
logo