Nota prawna

Niniejsza strona internetowa (dalej „Strona") została przygotowana na zlecenie MG. Wszelkie informacje zawarte na Stronie dostępne są nieodpłatnie.
Strona nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadna informacja zamieszczona na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Zawartość i struktura niniejszej Strony chronione są prawami autorskimi, powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody MG jest zabronione.